مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان خبر داد دومین بیمارستان تامین اجتماعی گیلان افتتاح می شود/ بهره برداری از آزمایشگاه زیست مولکولی گیلان

مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان خبر داد دومین بیمارستان تامین اجتماعی گیلان افتتاح می شود/ بهره برداری از آزمایشگاه زیست مولکولی گیلان

جارستان : مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان، از پیشرفت ۹۰ درصدی بیمارستان تامین اجتماعی شرق گیلان در کومله خبر داد و خاطرنشان کرد: این مرکز که دومین بیمارستان تامین اجتماعی استان گیلان خواهد بود تابستان امسال تحت عنوان «بیمارستان شهید املاکی» افتتاح می شود. دکتر حسین ابراهیمی در جمع خبرنگاران، تحول، عدالت و اعتماد را

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو