بالغ بر ۱۸ هزار تن زیتون در گیلان برداشت شد

بالغ بر ۱۸ هزار تن زیتون در گیلان برداشت شد

جارستان به نقل از ایرنا؛ رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: گیلان با برداشت افزون بر ١٨ هزار تن محصول زیتون طی امسال جایگاه سوم کشوری را در تولید این محصول دارد. مسعود الماسی روز دوشنبه در این باره اظهار داشت: امسال ١٨ هزار و ١٠٠ تن محصول زیتون به ارزش اقتصادی ۱۳۵ میلیارد تومان

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو