سه پرده از زندگی محمد علی نجفی؛ دانشگاه MIT، شهرداری تهران و قتل!

سه پرده از زندگی محمد علی نجفی؛ دانشگاه MIT، شهرداری تهران و قتل!

پرده اول: از تولد تا کنکوردر سال ۱۳۳۰ (۲۳ دی ماه) در خانه‌ای واقع در منطقه متوسط نشین تهران (خیابان سلسبیل یا رودکی فعلی، خیابان آریانا یا مالک اشتر فعلی، کوچه نیکزاد) متولد شدم. پدرم مرحوم احمدعلی نجفی فرزند یک روحانی بود که درسال ۱۳۱۲ از روستایی واقع در کلات خراسان به تهران آمده و

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو