تک و پاتک زنگنه و زنجانی

تک و پاتک زنگنه و زنجانی

«پول بابک زنجانی بیرون از زندان هم کار می‌کند»؛ این حرفی بود که پیش‌تر بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، در نشست خبری خود مطرح کرد؛ حرفی ‌که البته در اشکال مختلف بارها از سوی او طرح شده بود. حالا اصغر هندی، نماینده حقوقی وزارت نفت، خبر داده بابک زنجانی در جلسه اخیری که برای بررسی

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو