همکاری زنبورهای تریکوگراما در کنترل آفت کرم ساقه خوار برنج های گیلان

همکاری زنبورهای تریکوگراما در کنترل آفت کرم ساقه خوار برنج های گیلان

جارستان : رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گیلان گفت:۳ کارگاه تولید زنبور تریکوگراما در استان فعالیت می کنند که برای مبارزه با آفت کرم ساقه خوار برنج از آنها استفاده می شود. علی درجانی گفت: کرم ساقه خوار برنج در ۲۸۰۰ هکتار از اراضی شالیکاری گیلان به صورت بیولوژیک کنترل می شود. وی در تشریح گزارش کنترل بیولوژیک آفت

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو