مدیر خانه خورشید مطرح کرد؛ مشکلات اجتماعی را عقیم کنید نه زنان معتاد / بیاموزیم که باردار نشوند نه اینکه ناقص کنیم

مدیر خانه خورشید مطرح کرد؛ مشکلات اجتماعی را عقیم کنید نه زنان معتاد / بیاموزیم که باردار نشوند نه اینکه ناقص کنیم

جارستان به نقل از رکنا؛ چند وقتی است که موضوع عقیم سازی زنان معتاد و متجاهر در جامعه به بهانه ممانعت از آلودگی بیشتر جامعه مطرح شده است. این در حالی است که برخی از تحلیل گران و فعالان در حوزه زنان و مسائل اجتماعی این اقدام را کاری ناپسند و اقدامی در درجات بعدی

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو