معاون پژوهش معاونت حقوقی ریاست جمهوری: راهکارهای مؤثر اجتماعی برای حفظ زمین‌های کشاورزی تدوین شود

معاون پژوهش معاونت حقوقی ریاست جمهوری: راهکارهای مؤثر اجتماعی برای حفظ زمین‌های کشاورزی تدوین شود

معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر لزوم مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و تغیر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی در استان گیلان تأکید کرد و خواستار تدوین راهکارهای مؤثر اجتماعی و فرهنگی برای حفظ این زمین‌ها شد.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو