بررسی رخدادهای لرزه‌ای در هفته گذشته؛ ثبت زمینلرزه ۴.۴ در شوئیسه استان کردستان/گیلان با زلزله ۳.۵ لرزید

بررسی رخدادهای لرزه‌ای در هفته گذشته؛ ثبت زمینلرزه ۴.۴ در شوئیسه استان کردستان/گیلان با زلزله ۳.۵ لرزید

جارستان-ایسنا؛در هفته گذشته علاوه بر ادامه دار بودن پسلرزه‌های زمینلرزه ۵.۹ بندر گناوه استان بوشهر در شوئیسه استان کردستان در مجاورت گسل اصلی جوان زاگرس زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴.۴ رخ داد.  پسلرزه‌های زمینلرزه ۵.۹ بندر گناوه که در روز ۲۹ فروردین ماه جاری رخ داده‌، همچنان در این منطقه ادامه دارد، به گونه‌ای که در

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو