پیگیری تأمین اعتبار ساماندهی و جلوگیری از ورود فاضلاب بهداشتی به دو رودخانه زرجوب و گوهررود

پیگیری تأمین اعتبار ساماندهی و جلوگیری از ورود فاضلاب بهداشتی به دو رودخانه زرجوب و گوهررود

در راستای تأمین اعتبار و پیگیری ساماندهی وضعیت رودخانه های زرجوب و گوهررود و جلوگیری از ورود فاضلابهای بهداشتی به این دو رودخانه با مشارکت شهرداری و شرکت و آب وفاضلاب روز یکشنبه هفتم مردادماه مهندس علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت به همراه مهندس سید امیرحسین علوی رییس شورای اسلامی شهردر جلسات جداگانه ای در

عزم راسخ شورای شهر رشت جهت احیای وضعیت رودخانه‌ها

عزم راسخ شورای شهر رشت جهت احیای وضعیت رودخانه‌ها

علوی با تشریح مشکلاتی که وضعیت کنونی این رودخانه ها مسبب آن شده است و پیگیری های کمیسیون تخصصی بهداشت و محیط زیست شورای شهر و برگزاری جلسات مستمر با متولیان این امر از سوی شورای اسلامی شهر خواستار اقدامی ضربتی در این خصوص از معاونت برنامه و بودجه کشور شد.

حفظ و احیای محیط زیست شهری لازمه تحقق آرمان «شهر ایده آل»

حفظ و احیای محیط زیست شهری لازمه تحقق آرمان «شهر ایده آل»

دکتر علوی با اشاره به این موضوع که اجرای طرح شهر ایده آل در گام اول با توجه به موقعیت توریستی شهر رشت و اهمیتِ داشتنِ محیط زیستی سالم در بهداشت عمومی و با توجه به توپوگرافی رشت احیای رودخانه های شهری را گام اول در این راستا دانست.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو