مجری طرح ملی توسعه زراعت چوب کشور عنوان کرد؛ اجرای ۲۳۰ هزار هکتاری زراعت چوب در کشور/ گیلان؛ قطب زراعت چوب

مجری طرح ملی توسعه زراعت چوب کشور عنوان کرد؛ اجرای ۲۳۰ هزار هکتاری زراعت چوب در کشور/ گیلان؛ قطب زراعت چوب

جارستان به نقل از ایسنا؛ مجری طرح ملی توسعه زراعت چوب کشور، با بیان اینکه به صورت تجمعی زراعت چوب در مساحتی معادل ۲۳۰ هزار هکتار اجرایی شده است، گفت: گیلان قطب زراعت چوب کشور محسوب می شود. جواد میرعرب رضی در حاشیه بازدید از طرح های زراعت چوب استان گیلان، هدف از اجرایی شدن طرح زراعت

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو