زراعت صنعتی چوب با تعامل منابع طبیعی گیلان تسریع می شود

زراعت صنعتی چوب با تعامل منابع طبیعی گیلان تسریع می شود

جارستان به نقل از ایرنا؛ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به اینکه در حال حاضر تولید صنایع سلولزی با تامین مواد اولیه آن از استان تناسبی ندارد ، از لزوم تسهیل و تسریع زراعت صنعتی چوب با تعامل منابع طبیعی استان خبر داد. به گزارش شنبه شب روابط عمومی سازمان صنعت،

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو