با حکم وزیر کشور؛ سرپرست استانداری گیلان منصوب شد

با حکم وزیر کشور؛ سرپرست استانداری گیلان منصوب شد

جارستان :با حکمی از سوی دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی، دکتر ارسلان زارع بعنوان سرپرست استانداری گیلان منصوب شد. به گزارش پایگاه استانداری گیلان ، وزیر کشور عصر امروز در حکمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان را با حفظ سمت ، بعنوان سرپرست استانداری گیلان منصوب نمود . گفتنی است روز گذشته دکتر مصطفی

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو