استاندار گیلان در ارتباط تصویری با سفیر کشورمان در روسیه مطرح کرد؛ آمادگی گیلان برای تقویت روابط تجاری با روسیه در چارچوب کارگروه همکاری‌های استانی و منطقه‌ای / عملیاتی‌شدن ایجاد مراکز فروش کالاهای ایرانی در روسیه، نیازمند پشتیبانی طرف روسی است / دفتر گردشگری سلامت ایران در آستراخان راه‌اندازی شود

استاندار گیلان در ارتباط تصویری با سفیر کشورمان در روسیه مطرح کرد؛ آمادگی گیلان برای تقویت روابط تجاری با روسیه در چارچوب کارگروه همکاری‌های استانی و منطقه‌ای / عملیاتی‌شدن ایجاد مراکز فروش کالاهای ایرانی در روسیه، نیازمند پشتیبانی طرف روسی است / دفتر گردشگری سلامت ایران در آستراخان راه‌اندازی شود

جارستان ؛استاندار گیلان گفت: گیلان آمادگی دارد روابط اقتصادی و تجاری خود را با کشور روسیه به ویژه استان های جنوبی آن، در چارچوب کارگروه همکاری های استانی و منطقه ای، تقویت کند و بر این مبنا عملیاتی‌شدن طرح مویرگی ایجاد مراکز عمده فروش کالاهای ایرانی در روسیه، نیاز به حمایت و پشتیبانی طرف روسی

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو