کاهش تعرفه واردات خرید و فروش چای داخلی را با مشکل روبرو کرده است

کاهش تعرفه واردات خرید و فروش چای داخلی را با مشکل روبرو کرده است

جارستان: رئیس سازمان چای گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۱۰۵ هزارتن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر ۲۹۴ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است. حبیب جهان ساز با اشاره به اینکه برداشت چای تا پایان مهر ادامه دارد، اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو