رفع تصرف چهار هزار مترمربع از اراضی ملی بندرکیاشهر

رفع تصرف چهار هزار مترمربع از اراضی ملی بندرکیاشهر

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آستانه اشرفیه از رفع تصرف چهار هزار مترمربع اراضی ملی بخش بندرکیاشهر از توابع این شهرستان خبر داد. جارستان_ حسین آبکار ، با اشاره به اینکه رفع تصرف این اراضی ملی و ساحلی در روستای انبارسر بندرکیاشهر و با هماهنگی مقام های قضایی این بخش صورت گرفته افزود: ارزش این

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو