جولیان زلیزر؛ استاد دانشگاه پرینستون ایلان ماسک نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ امریکا را رقم می‌زند؟

جولیان زلیزر؛ استاد دانشگاه پرینستون ایلان ماسک نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ امریکا را رقم می‌زند؟

ایلان ماسک، مدیر اجرایی تسلا بیش از ۹ درصد از سهام توئیتر را خریداری کرده که تصاحب یک کرسی هیئت مدیره در آن شرکت رسانه اجتماعی را تضمین کرده است. این موضوع به گمانه زنی‌ها درباره نفوذ بالقوه او بر این پلتفرم دامن زده است. جولیان زلیزر؛  استاد دانشگاه پرینستون؛ مورخ ریاست جمهوری آمریکا و

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو