وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی «رکود» عمیق‌تر می‌شود؟

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی «رکود» عمیق‌تر می‌شود؟

جارستان :شقاقی با اشاره به اینکه برای خروج اقتصاد کشور از رکود باید سطح مزد‌ها افزایش پیدا کند، اضافه کرد:در مرحله اول باید ظرف ۴ تا ۵ سال میزان افزایش دستمزد‌ها از نرخ تورم بیشتر باشد و در وهله دوم نیز دولت باید کنترل کرده و منابع لازم برای افزایش حقوق و دستمزد‌ها را فراهم

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو