آنچه رئیسی درباره برجام نیاز دارد| اعضای جدید تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای چه کسانی خواهند بود؟

آنچه رئیسی درباره برجام نیاز دارد| اعضای جدید تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای چه کسانی خواهند بود؟

جارستان:اینکه اعضای تیم تازه مذاکره‌کننده هسته‌ای چه کسانی خواهند بود نامشخص است. ممکن است “عباس عراقچی” به مذاکرات در وین ادامه دهد. یک گزینه دیگر “حسین امیرعبداللهیان” است که تیم انتقالی سیاست خارجی رئیسی را هدایت می‌کند. “سعید جلیلی” مذاکره کننده هسته‌ای سابق یکی دیگر از گزینه‌های احتمالی وزارت خارجه است. گزینه سوم “علی باقری”

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو