واردات ۱۲۴ هزار تن روغن درهفت ماه امسال از بندر کاسپین انزلی

واردات ۱۲۴ هزار تن روغن درهفت ماه امسال از بندر کاسپین انزلی

جارستان به نقل از ایرنا؛ مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت : با پهلوگیری پنجاه و چهارمین کشتی در سال جاری در این بندر و ورود پنج هزار و ۳۶ تن روغن خام از قزاقستان به کشور در مجموع طی هفت ماه گذشته ۱۲۴ هزار تن روغن از طریق

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو