شبکه تعاونی روستایی گیلان حدود ۴۰ تن روغن خوراکی توزیع کرد

شبکه تعاونی روستایی گیلان حدود ۴۰ تن روغن خوراکی توزیع کرد

جارستان به نقل از ایرنا – سرپرست تعاون روستایی گیلان گفت: حدود ۴۰ تن روغن خوراکی ویژه سرخ کردنی به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار توسط شبکه تعاونی های روستایی استان توزیع شده است. عباس جعفرپور روز پنجشنبه افزود: شبکه تعاونی روستایی گیلان همچنین در صف انتظار تامین بیش از ۵۰ تن دیگر روغن خوراکی

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو