توزیع روغن در واحدهای صنفی کوچک تاثیر روانی در تعدیل تقاضا دارد

توزیع روغن در واحدهای صنفی کوچک تاثیر روانی در تعدیل تقاضا دارد

رشت_جارستان – ایرنا- مدیر بازرسی اتاق اصناف مرکز گیلان با اشاره به جو ایجاد شده برای تقاضای بیش از مصرف روغن خوراکی در استان گفت: توزیع روغن در واحدهای صنفی کوچک تاثیر روانی خوبی در مدیریت و تعدیل تقاضا دارد.  سید ابراهیم سیدزاده روز جمعه اظهار داشت: در حال حاضر بدلیل  کاهش تولید روغن مصرفی در واحدهای تولیدی

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو