با فرزندان پوتین آشنا شوید

با فرزندان پوتین آشنا شوید

جارستان :  در حالی که چشمان جهان به پوتین و جنگی که علیه اوکراین به راه انداخته خیره شده او همواره در مورد زندگی خصوصی اش مخفیانه عمل کرده و تلاش‌های هماهنگی برای جلوگیری از قرار گرفتن فرزندان اش در مرکز توجهات و در برابر نورافکن‌ها انجام می‌شود و بسیاری را به این سوال وا

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو