روسیه در جنگ ایران و آمریکا در کدام جبهه خواهد بود؟

روسیه در جنگ ایران و آمریکا در کدام جبهه خواهد بود؟

از دیدگاه روسیه، ایران یک فاکتور ژئواستراتژیک ارزشمند برای خنثی سازی سلطه ایالات متحده در خاورمیانه و در نتیجه توانایی این کشور برای تأثیر در قیمت جهانی نفت و گاز به زیان روسیه است. به گزارش جارستان : مداخله سریع نظامی روسیه در سال ۲۰۱۵ برای حفظ حکومت سوریه در قدرت، باید سیاستگذاران آمریکایی را

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو