یک روز پس از حمله روسیه به اوکراین!

یک روز پس از حمله روسیه به اوکراین!

جارستان:اگر همه چیز طبق برنامه روسیه پیش برود حملات باعث فلج شدن دولت اوکراین، زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی آن کشور می‌شود که همگی گام‌هایی مهم در راستای هدف تبدیل اوکراین به یک کشور شکست خورده هستند. الکساندر ویندمن؛ سرهنگ بازنشسته ارتش امریکا که به عنوان مدیر امور اروپا برای شورای امنیت ملی امریکا فعالیت کرده

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو