پایگاه خبری “آسیا تایمز” بررسی می‌کند: چرا خاورمیانه به کارزار تحریم روسیه نخواهد پیوست؟

پایگاه خبری “آسیا تایمز” بررسی می‌کند: چرا خاورمیانه به کارزار تحریم روسیه نخواهد پیوست؟

جارستان :«کشور‌های مسلمان به طور خاص این اعتقاد را در ذهن خود دارند که غرب احتمالا بر آن است تا یک “جنگ صلیبی” جدید را علیه جهان اسلام به راه اندازد و در این میان فقط و فقط از به اصطلاح قوانین بین المللی که تا حد زیادی ساخته و پرداخته خودِ آن هستند، استفاده

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو