روستایی در ایران که «پادشاه زن» دارد و ورود مردان به آن قدغن است

روستایی در ایران که «پادشاه زن» دارد و ورود مردان به آن قدغن است

در این زمانه که زنان در سراسر جهان برای احیای حقوق خود در تلاش و تقلا هستند، روستایی در استان مازندران ایران وجود دارد که مزین به آیینی به نام «زن شاهی» است. جارستان : این آیین فقط یک روز در سال برگزار می‌شود اما در نوع خود دیدنی و جذاب است. در روز ۱۳

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو