روستاییان و عشایر کانون اصلی خودکفایی کشور در حوزه مواد غذایی هستند

روستاییان و عشایر کانون اصلی خودکفایی کشور در حوزه مواد غذایی هستند

استاندار گیلان در مراسم بزرگداشت روز روستا و عشایر گفت: می توان روستاییان و عشایر را کانون اصلی خودکفایی کشور در حوزه مواد غذایی دانست که بار بزرگی از تولید در بخش های کشاورزی را به دوش می کشند. جارستان_ دکتر ارسلان زارع عصر امروز در مراسم روز بزرگداشت روستا و عشایر که با حضور

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو