۹۵.۵ درصد خانوارهای روستایی گیلان از گاز طبیعی برخوردار هستند

۹۵.۵ درصد خانوارهای روستایی گیلان از گاز طبیعی برخوردار هستند

جارستان به نقل از ایرنا_مدیرعامل شرکت گاز گیلان گفت: همه شهرها و ۲ هزار و ۵۷ روستا معادل ۹۵ و نیم درصد خانوارهای روستایی استان از گاز طبیعی بهره‌مند هستند. حسین اکبر روز سه شنبه اظهار داشت : با برنامه ریزی های انجام  شده و بهره مندی بیش از چهار هزار  متقاضی جدید از گاز

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو