توسعه آینده و سربلندی استان در دستان توانای معلمان است / روزی معلم بودم و بدان افتخار می‌کنم

توسعه آینده و سربلندی استان در دستان توانای معلمان است / روزی معلم بودم و بدان افتخار می‌کنم

استاندار گیلان در سی و چهارمین یادواره بزرگداشت مقام معلم گفت: توسعه آینده و سربلندی استان در دستان توانای معلمان است؛ اهتمام دولت در حمایت از آموزش و پرورش بر کسی پوشیده نیست و با انجام برنامه ریزی، بهتر از گذشته می توانیم تحولاتی در این بخش ایجاد کنیم.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو