۱۲ فروردین تبلور جمهوریت در انقلاب اسلامی ایران

۱۲ فروردین تبلور جمهوریت در انقلاب اسلامی ایران

  نظام مقدس جمهوری اسلامی تبلور حکومت اسلامی حقیقی مبتنی بر شرایط روز و برگرفته از اسلام ناب محمدی است. مردم غیور شهر رشت در کنار سیل خروشان ملت ایران با جانفشانی،اتحاد و ایثار پس از در هم کوبیدن نظام طاغوتی وابسته به استکبار با برگزاری رفراندومی آزاد در آن روزها تبلور دموکراسی و مردم

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو