روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا: از عصبانی کردن دشمنان ملت ایران خوشحال می‌شوم

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا: از عصبانی کردن دشمنان ملت ایران خوشحال می‌شوم

جارستان به نقل از ایسنا؛ رییس جمهور با تاکید بر اینکه آنانی که خیلی علیه ایران تلاش کردند باید یک‌بار دیگر آنچه می‌گویم را بشنوند، اظهار کرد: زیرا هر وقت آن را شنیدند عصبانی شدند و من خوشحال می‌شوم وقتی دشمنان ملت ایران را عصبانی می‌کنیم. کاری که دولت امسال انجام داد و آب، برق

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو