مجموعه ورزشی در محلات کم برخوردار رشت ساخته می شود

مجموعه ورزشی در محلات کم برخوردار رشت ساخته می شود

جارستان به نقل از ایرنا؛ رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت از ساخت مجموعه ورزشی در محلات کم برخوردار رشت خبر داد. حمید رضا محمدی شنبه شب با بیان اینکه شهرداری ها نقش بسزایی در ایجاد سبک زندگی و الگوهای رفتاری شهروندان دارند، افزود: در راستای گسترش فضای ورزشی در رشت چند زمین

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو