روابط عمومی فرمانداری رشت، اعلام کرد؛ صدور برگه تردد، تنها در روزهای زوج انجام می شود

روابط عمومی فرمانداری رشت، اعلام کرد؛ صدور برگه تردد، تنها در روزهای زوج انجام می شود

جارستان: صدور برگه تردد، تنها در روزهای زوج انجام می شود. روابط عمومی فرمانداری رشت طی اطلاعیه ای اعلام کرد: پیگیری صدور برگه تردد در این فرمانداری، تنها در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه امکان پذیر است. در بخش دیگری از این اطلاعیه تاکید شده است: هر گونه صدور برگه تردد داخل استانی و خارج

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو