♦آقای رییسی! فقر را ببینید و بدانید با این تیم اقتصادی به جایی نمی‌رسید

♦آقای رییسی! فقر را ببینید و بدانید با این تیم اقتصادی به جایی نمی‌رسید

✍️ نعمت احمدی در روزنامه جهان صنعت خطاب به ابراهیم رئیسی نوشت:    ◀️ این بازی با ارز و سکه و طلا و مهم‌تر از همه دست در جیب مردم کردن و بازار بورس و سرمایه را قلک دولت قرار دادن آخر و عاقبت خوشی ندارد.   ◀️ گفتید زندگی و اداره کشور را به

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو