در جلسه شورای معاونین سازمان به ریاست روزبهان مدیر عامل منطقه آزاد انزلی؛ لیست پروژه ها و برنامه های دهه فجر منطقه آزاد انزلی تدوین شد

در جلسه شورای معاونین سازمان به ریاست روزبهان مدیر عامل منطقه آزاد انزلی؛ لیست پروژه ها و برنامه های دهه فجر منطقه آزاد انزلی تدوین شد

جارستان: به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی در جلسه شورای معاونین سازمان و با حضور دکتر روزبهان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی برنامه های اجرایی در ایام دهه فجر تدوین شد. بنابراین گزارش دکتر روزبهان در این نشست با تاکید بر لزوم توجه به

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو