همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در انزلی آغاز شد

همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در انزلی آغاز شد

جارستان-ایرنا-همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه‌ای با حضور جمعی از مسئولان کشوری و نیز اتحادیه اوراسیا در انزلی آغاز به کار کرد. رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در سخنرانی افتتاحیه این همایش گفت : با آغاز هزاره سوم و رواج تفکر جهانی

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو