کوچ ماهی ها به گیلان 

کوچ ماهی ها به گیلان 

جارستان به نقل از ایرنا؛ فصل مهاجرت و کوچ ماهیان استخوانی و غضروفی بویژه ماهی سفید به سوی رودخانه های گیلان پایش یگان حفاظت محیط زیست استان را افزایش داد و برداشت شن و ماسه از رودخانه ها را ممنوع کرد. گلوی رودخانه های گیلان همچنان به خراش بیل های مکانیکی زخمی است و از

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو