چرا رودخانه‌های رشت رها شده است؟

چرا رودخانه‌های رشت رها شده است؟

جارستان-فارس؛رشت به وسیله دو رودخانه که در شرق و غرب شهر جریان دارد، محصور شده است. این دو رودخانه در مسیر پایانی خود در حوالی پیربازار به هم ملحق شده و با نام رودخانه پیربازار، وارد تالاب بین‌المللی انزلی می‌شوند.رودخانه صیقلان رودبار که در شرق شهر جریان دارد، یکی از شعبه‌های سفیدرود است که بنا

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو