توهین به رئیس جمهور توهین به جمهوریت نظام است

توهین به رئیس جمهور توهین به جمهوریت نظام است

روز قدس که نمایش زیبای اتحاد مسلمانان در دفاع از مظلومیت فلسطین و ایستادگی ‏در ‏برابر اسرائیل است، در سایه این هتاکی ها به صحنه ی تکراری و زشت توهین به ملت ‏‏شریف ایران تبدیل شد و بهانه ای برای ریشخند و تضعیف ایران در اختیار اسرائیل و دیگر ‏‏بدخواهان قرار داد‎. اهانت به رئیس جمهور توهین به همه مردم و خیانت به آرایشان است.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو