حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در جلسه رای اعتماد به دو وزیر پیشنهادی دولت: محاسبات برای تحریم‌ها غلط از آب درآمد/ در جنگ اقتصادی مردم ایران پیروز صحنه هستند/ اروپایی‌ها به تعهدات خود عمل نکردند/ بدون مقاومت داخلی راه به جایی نمی‌بریم/ وقتی می‌گوییم مذاکره یعنی همه تحریم‌ها برداشته شود/ مجلس به دو وزیر پیشنهادی رای دهد تا کابینه با همه افراد ادامه دهد

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در جلسه رای اعتماد به دو وزیر پیشنهادی دولت: محاسبات برای تحریم‌ها غلط از آب درآمد/ در جنگ اقتصادی مردم ایران پیروز صحنه هستند/ اروپایی‌ها به تعهدات خود عمل نکردند/ بدون مقاومت داخلی راه به جایی نمی‌بریم/ وقتی می‌گوییم مذاکره یعنی همه تحریم‌ها برداشته شود/ مجلس به دو وزیر پیشنهادی رای دهد تا کابینه با همه افراد ادامه دهد

امروز جلسه رای اعتماد به محسن حاجی‌میرزایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و علی‌اصغر مونسان وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی و صنایع دستی در صحن علنی مجلس برگزار شد.  به گزارش اعتمادآنلاین، حسن روحانی در جلسه دفاع از دو وزیر خود ابتدا به برخی مسائل سیاسی و اقتصادی کشور پرداخت و پس از آن به دفاع از

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو