انتقال ۲۲ اصله درخت به روش روت بال توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت

انتقال ۲۲ اصله درخت به روش روت بال توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت

سجاد محجوب از جابجایی درختان مسیر نصب دکل در بلوار خرمشهر به صورت روت بال خبر داد. جارستان :رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت با اعلام این خبر افزود: پس از مکاتبات انجام شده از سوی شرکت برق منطقه ای استان گیلان مبنی بر قطع و حذف درختان واقع در مسیر اجرایی

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو