مصرف شیشه‌های رنگی در بین جوانان و نوجوانان؛ عرضه روانگردان‌های رنگی با نام‌های فریبنده

مصرف شیشه‌های رنگی در بین جوانان و نوجوانان؛ عرضه روانگردان‌های رنگی با نام‌های فریبنده

جارستان به نقل از سلامت نیوز: از چند روز پیش، فیلمی در شبکه‌های مجازی، دست به دست می شود، مبنی بر اینکه ماده مخدر شیشه به‌صورت رنگ‌های صورتی، آبی و دیگر رنگ‌های فریبنده به بازار عرضه شده، این در حالی است که جامعه هدف این بازار، نوجوانان و جوانان هستند تا با دیدن این رنگ‌های

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو