چاقی در کودکان موجب بلوغ زودرس می شود

چاقی در کودکان موجب بلوغ زودرس می شود

روانشناس کودک یکی از عوامل مهم در بروز بلوغ زودرس را چاقی دانست و اضافه کرد: امروزه سبک زندگی خانواده ها باعث شده گرایش به غذاهای فست فودی و خارج از خانه زیاد شود. جارستان_ علیرضا یاوری، بلوغ را مجموعه ای از فرایندهای ذهنی، مغزی و هورمونی دانست و اظهار کرد: بلوغ کودک را با تغییرات جسمانی و

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو