نمکی: رهبر معظم انقلاب پیگیر موضوع ساخت واکسن کرونا هستند

نمکی: رهبر معظم انقلاب پیگیر موضوع ساخت واکسن کرونا هستند

جارستان به نقل از رکنا: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مقام معظم رهبری با جدیت پیگیر موضوع ساخت واکسن کرونا هستند. دلسوزی و پیگیری های مستمر این عزیز بزرگوار و رئیس جمهوری، نشان از آن دارد که مردم در اوج تحریم‌های ظالمانه، نباید قدمی از مردم سرزمین های برخوردار و دارای منابع فراوان

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو