رنسانس مدرسه‌سازی در تهران؛ تخریب و بازسازی ۱۷۴۲ کلاس درس در استان

رنسانس مدرسه‌سازی در تهران؛ تخریب و بازسازی ۱۷۴۲ کلاس درس در استان

جارستان-ایرنا:استان تهران از لحاظ سرانه فضای آموزشی پس از سیستان و بلوچستان، محرومترین استان کشور است، با این وجود دولت در هشت سال گذشته یک هزار و ۷۴۲ باب کلاس درس فرسوده را در این استان تخریب و بازسازی و ۳۱۸ باب کلاس درس را مقاوم‌سازی کرده است. بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو