دکتر یونس رنجکش مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان؛گیلان و منطقه آزاد انزلی قلب ارتباط با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است/ با تکمیل شبکه ریلی در واقع انقلابی در معادلات ترانزیتی بین المللی با تکیه بر ظرفیت های ایران به وجود می آید و قلب این شاهراه ارتباطی گیلان و منطقه آزاد انزلی است

دکتر یونس رنجکش مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان؛گیلان و منطقه آزاد انزلی قلب ارتباط با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است/ با تکمیل شبکه ریلی در واقع انقلابی در معادلات ترانزیتی بین المللی با تکیه بر ظرفیت های ایران به وجود می آید و قلب این شاهراه ارتباطی گیلان و منطقه آزاد انزلی است

جارستان؛به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، دکتر یونس رنجکش، مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان در خصوص همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای،که بیست هفتم آبان ماه سال جاری در منطقه آزاد انزلی برگزار می

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو