دستگاه های رمز ارز ۴۱۰ میلیارد ریال خسارت به صنعت برق گیلان وارد کرد

دستگاه های رمز ارز ۴۱۰ میلیارد ریال خسارت به صنعت برق گیلان وارد کرد

جارستان:مدیرعامل توزیع برق گیلان گفت: تاکنون دستگاه های غیرمجاز رمز ارز در این استان ۴۱۰ میلیارد ریال خسارت به صنعت برق گیلان وارد کرد. محمد اسماعیل هنرمند روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا با اشاره به غیرمجاز بودن مزارع استخراج رمز ارز اظهار داشت: با تشکیل کمیته جمع آوری مراکز غیر مجاز رمز ارز

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو