دستگاه های رمز ارز غیرمجاز در گیلان ۴۲ میلیارد تومان خسارت زدند

دستگاه های رمز ارز غیرمجاز در گیلان ۴۲ میلیارد تومان خسارت زدند

جارستان:مدیرعامل توزیع برق گیلان گفت: با تشکیل کمیته جمع آوری مراکز غیرمجاز رمز ارز در استان با حضور دستگاه های اجرایی، قضایی و امنیتی تاکنون، پنج هزار و ۲۰۰ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز در گیلان شناسایی شده که ۴۲ میلیارد تومان به صنعت برق خسارت وارد کرده اند. به گزارش ایرنا محمد اسماعیل هنرمند با

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو