بحران خاموشی از کجا شکل گرفت؟

بحران خاموشی از کجا شکل گرفت؟

جارستان-ایرنا:روزنامه ایران در یادداشتی نوشت: بحران خاموشی‌های چند روز اخیر و این احتمال که ممکن است بازهم شاهد تکرار این مشکلات برقی باشیم، توجه جامعه را به علل این کسری‌ها و عمق بحران جلب کرده است. روزنامه ایران سه شنبه چهارم خرداد در یادداشتی به قلم محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، آورده

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو