مسابقات بسکتبال ۳ نفره بانوان گیلان برگزار شد

مسابقات بسکتبال ۳ نفره بانوان گیلان برگزار شد

شایان ذکر است که از گیلان بعنوان فعال ترین استان کشور در عرصه بسکتبال ۳ نفره بانوان ایران نام برده شده است و این رویداد نیز نهمین ایونت رسمی ثبت شده توسط مسئول بسکتبال ۳ نفره بانوان گیلان در سایت فدراسیون جهانی بسکتبال (FIBA) می باشد .

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو